Voor baby’s en kinderen

Ontwikkelingstherapie

Ieder kind ontwikkelt zich individueel door te spelen en te bewegen. Echter verloopt dit bij sommige kinderen wat moeizamer. Bij de aangeboden ontwikkelingstherapie stimuleren we zowel de motorische, mentale als de sociale ontwikkeling. Hierbij wordt de focus gelegd op het behalen van noodzakelijke motorische mijlpalen (rollen, zitten, kruipen, staan, stappen…). Bewegingshoudingen worden bijvoorbeeld uitgelokt en gestimuleerd om zo het kind te begeleiden naar zitten, kruipen en stappen.
Bij oudere kinderen wordt er gewerkt op een ander motorisch niveau aangepast per leeftijd. 

Kinderen kunnen bij ons terecht voor

 • Baby’s die niet zelfstandig rollen, zitten, kruipen, stappen of indien ze zich enkel verplaatsen met poepschuifelen of sluipen 
 • Grove of fijne motorische moeilijkheden 
 • Kinderen met asymmetrische houdingen of voorkeurshoudingen (bv. aangeboren torticollis)
 • Hypotonie en hypertonie
 • Hyperlaxiteit

Psychomotoriek

Elke beweging wordt gestuurd vanuit de hersenen en volgt een specifiek patroon. Om gericht te kunnen handelen vereisen we dus een goede samenwerking tussen het denken (psyche) en de beweging (motoriek). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fijne en grove motoriek, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden en schrijfmotoriek. Doorheen de therapie krijgen kinderen meer lichaamsbesef en leren ze zicht te oriënteren in de ruimte. Verder ligt de focus op probleemoplossend denken en het uitbreiden van lichaamservaringen.  

Uw kind kan bij ons terecht voor:

 • ADHD 
 • DCD
 • ASS
 • Fijn en/of grove motorische problemen (bv. schrijfmotoriek)
 • Visuo-motorische problemen

Ademhalingtherapie

Indien baby’s en jonge kinderen last hebben van slijmen en longontstekingen kan dit het ademen belemmeren en zorgen voor een onrustige slaap. Dankzij verschillende technieken zoals autogene drainage, PEP-therapie en nasale ademhaling kan het mucus (slijm) zo goed mogelijk draineren waardoor de luchtwegen opnieuw vrijgemaakt worden. 

Uw kind kan bij ons terecht voor: 

 • Astma
 • Luchtweginfecties
 • Bronchitis 
 • Pneumonie, bronchiolitis
 • Mucoviscidose
 • Moeilijkheden met het ophoesten van slijmen
 • Reflux 

Neuromotorische en orthopedische revalidatie

Kinderen met neurologische problemen, spierziekten of loopprobleem zullen begeleid worden om zo functioneel mogelijk te zijn. Behandelingen zullen gericht zijn op het vooraf bepaald doel waar zelfstandigheid centraal staat. 

Uw kind kan bij ons terecht voor: 

 • Cerebrale parese (hemiplegie, athetose, ataxie, spasticiteit, diplegie, quadriplegie)
 • Spierziektes (bv. SMA, Duchenne…)
 • Syndromen (bv. Down, Turner…)
 • Orthopedische problemen (postoperatief, congenitaal…)
 • Spina bifida

Hoe gaan we te werk?

Contacteer ons voor een eerste afspraak. Indien nodig vragen wij een mailtje te sturen om kort de reden van doorverwijzing te schetsen, gestaafd aan de hand van voormalige onderzoeken en documenten van het CLB, artsen, pediaters… 

Kom met de nodige documenten en het voorschrift van de arts op het afgesproken uur. Tijdens de eerste afspraak overlopen we alle bestaande informatie en zal een eerste onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt aan de hand van gerichte vraagstelling en een onderbouwd onderzoek. Mogelijks wordt er een gestandaardiseerde test afgenomen om het niveau van uw kind te bepalen. Zo kan de progressie beter in kaart gebracht worden. 

Op basis van de bekomen resultaten wordt er een behandelplan opgesteld. Hierop volgt een adviesgesprek met de ouders om het individueel therapieplan van je kind te bespreken. Doorheen de behandelingen wordt regelmatig hertest om de evolutie te screenen en zo de behandeling bij te sturen. Een optimale samenwerking met ouders, CLB en leerkrachten geeft ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Tijdens de laatste sessie wordt nogmaals geëvalueerd of alle doelen behaald zijn en wordt er indien nodig een verslag opgesteld voor de arts of andere begeleidende personen.