Voor volwassenen

Manuele therapie

Manuele therapie is gericht op het onderzoeken en behandelen van problemen van het bewegingsapparaat met als doel te zorgen voor een optimaal functioneren van het bewegen. Als je problemen of pijn ondervindt bij het bewegen van gewrichten, kan manuele therapie een oplossing bieden. Door het verbeteren van de gewichtsfunctie, aan de hand van mobilisatie- en manipulatietechnieken, wordt de pijn en beperking weggewerkt. Heb jij bijvoorbeeld last van aanhoudende nek-/rugklachten of pijn in een ander gewricht, dan staan wij voor je klaar.

Pre- en postoperatieve revalidatie

In de preoperatieve fase (voor de operatie) bereiden we je lichaam voor op de postoperatieve revalidatie (na de operatie). Een betere spierfunctie en conditie zal namelijk het postoperatieve herstel vergemakkelijken. Na de operatie ondersteunen we je om de mobiliteit en spierkracht van het gewricht opnieuw te herwinnen. Dit doen we aan de hand van manuele technieken en oefentherapie in onze goed uitgeruste oefenzaal. Verder geven we je ook informatie om de eventuele pijn voor en na de operatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Sportkinesitherapie

Binnen deze specialisatie focussen we op zowel recreatieve als competitieve sporters in alle disciplines. Aan de hand van een intakegesprek en een onderzoek stellen we een adequaat oefenschema op om de sportievelingen te begeleiden naar een volledig herstel. We helpen je op die manier om je sportniveau opnieuw te bereiken zodat je pijnvrij je activiteiten kan hervatten. Indien nodig wordt de oefentherapie gecombineerd met andere therapievormen zoals dry needling, taping, manuele therapie…

Screening en blessurepreventie

Heb je een sportief doel gepland in de nabije toekomst? Dan kunnen wij je aan de hand van een persoonlijk programma assisteren om dit sportdoel te bereiken zonder lichamelijke klachten. Om blessures te voorkomen is het belangrijk om de zwakke schakels, die blessures veroorzaken, sterker of leniger te maken. We bekijken samen wat jouw noden zijn en stellen op jouw maat een individueel trainingsprogramma op. Beter voorkomen dan genezen!

Dry Needling

Heb je last van (nachtelijke) spierkrampen of gespannen spieren? Dan is dry needling een goede oplossing. Het concept van dry needling bestaat uit het aanprikken van bepaalde triggerpunten (spierknopen) in spieren die verantwoordelijk zijn voor een pijnpatroon. De behandeling is bijgevolg gericht op het verwijderen van deze triggerpunten met ontspanning van de spieren tot gevolg. Dry needling wordt tijdens de sessie eveneens gecombineerd met massagetechnieken, stretching en warmtetherapie. Na het toepassen van dry needling krijg je eveneens advies met oog op het wegblijven van de triggerpunten.

Taping en kinesiotaping

Aan de hand van taping bieden we stabiliteit en ondersteuning/sturing aan het spierstelsel of een bepaald lichaamsdeel zoals de enkel, de pols of knie. Er bestaan verschillende soorten tape die aangebracht worden afhankelijk van jouw behoeften.

Neurologische revalidatie

Onze neurologische revalidatie richt zich op personen met een letsel aan de hersenen, het ruggenmerg en/of de zenuwen zoals CVA (hersenbloeding), ziekte van Parkinson, Multiple Sclerosis (MS), (poly-)neuropathieën, complete en incomplete dwarslaesies, Cerebrale Parese (CP), ALS, Guillain-Barré, traumatische hersenletsels etc… Het doel van deze revalidatievorm is het behouden en/of verbeteren van de levenskwaliteit en functionaliteit in het dagelijkse leven van de patiënt. Dit houdt in dat we met behulp van evenwichtsoefeningen, transfertraining, gangrevalidatie etc… de zelfredzaamheid van de persoon met een neurologisch letsel willen optimaliseren.

Cardiorespiratoire revalidatie

Onze cardiorespiratoire revalidatie (zowel pre- als postoperatief) legt zich toe op de preventie en revalidatie van patiënten met een aandoening aan hart en/of longen. Aan de hand van oefentherapie en ademhalingsoefeningen bouwen we je conditie opnieuw op zodat functioneren in het dagelijkse leven geoptimaliseerd wordt. Veelvoorkomende aandoeningen zijn: COPD, astma, respiratoire infecties, hartinfarct, hart-of longchirurgie…

Behandeling van lymfeoedeem

Het lymfestelsel speelt een grote rol in het behouden van een ideale leefomgeving van onze lichaamscellen. De lymfen hebben namelijk een zuiverende en drainerende functie. Wanneer er een verstoorde lymfefunctie plaatsvindt, omwille van bijvoorbeeld een ongeluk, een operatie, ziekte of stress, wordt dit proces bemoeilijkt. Manuele lymfedrainage kan dan toegepast worden met als doel het lymfestelsel te stimuleren om zo beter en sneller het lymfevocht naar de lymfebanen te vervoeren.

Shockwave therapie

Extra Corporal Shockwavetherapie (ESWT) verbetert door middel van hoogenergetische impulsen, die op het letsel toegebracht worden, de bloedcirculatie en stofwisseling in het desbetreffende lichaamsdeel. Hierdoor wordt de eigen genezingskracht van het lichaam gestimuleerd. Indicaties om shockwave therapie toe te passen zijn: tennis-en golferselleboog, achillespees ontsteking, hielspoor/fasciitis plantaris, calcificaties (kalk) in pezen, slijmbeursontstekingen etc…

Revalidatie van evenwichtsstoornissen of vestibulaire problemen

Deze vorm van revalidatie is gericht op het verminderen van symptomen veroorzaakt door problemen in het evenwichtsorgaan. Mogelijke symptomen die kunnen voorkomen zijn duizeligheid, misselijkheid, gezichts- en evenwichtsproblemen. In de praktijk behandelen we personen met BPPV (benigne paroxysmalpositional vertigo) en vertigo (draaiduizeligheid). De oorzaak bij deze problemen ligt in het evenwichtsorgaan, met name positiestoornissen van de gehoorkristallen.

Relaxatietherapie en ademhalingstraining

Stress, angst en werkdruk hebben de dag van vandaag een grote impact op ons lichaam. De balans tussen lichaam en geest wordt verstoord waardoor specifieke problemen zoals hyperventilatie, paniekaanvallen, slaap-en concentratieproblemen kunnen optreden. Aan de hand van relaxatie- en ademhalingstherapie optimaliseren we deze balans en normaliseren we de klachten.

Pre-en postnatale kinesitherapie

Het lichaam ondergaat tijdens de zwangerschap en de bevalling forse veranderingen. Daarom is een goede voorbereiding op de bevalling en adequate begeleiding na de zwangerschap van groot belang. Aan de hand van enkele tips en tricks bereiden we je helemaal voor op deze periode en helpen je nadien om je conditie weer op te bouwen.